TIETOSUOJA

REKISTERINPITÄJÄ

WKND FESTIVAL OY
VAT: FI26151421

Kutomotie 2A 6krs
00380 Helsinki
Finland

REKISTERIASIOITA HOITAVAN YHTEYSTIEDOT
Sähköposti info@rockfest.fi

REKISTERIN NIMI
Rockfest

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt WKND Festival Oy asiakkaaksi, ostanut WKND Festival Oy:n myymää tavaraa ja/tai osallistunut/osallistuu Rockfest:in tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Rockfest asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Rockfest toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Rockfest omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Rockfest saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Rockfest asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rockfest:illä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Rockfest asiakaspalveluun, sähköpostitse info@rockfest.fi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Lipputilausten seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Rockfest:in käytössä, paitsi Rockfest:in käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Rockfest:in ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Rockfest:in tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Rockfest:in sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Rockfest:in salasanasuojatulla palvelimella.

 

 

ROCKFEST UUTISKIRJE